E-mail Marketing je oblik direktnog Marketinga koji koristi E-mail kao sredstvo komunikacije između davaoca usluge, najčešće firme i korisnika njegovih usluga/proizvoda. Pod ovaj oblik oglašavanja spada slanje raznih biltena, časopisa, najava za promocije, popusta na artikle na E-mail, te mnogo drugih zanimljivih opcija. E-mail Marketing predstavlja odličan način prezentacije proizvoda, firmi ili osoba, ukoliko se obavi na pravilan način. E-mail Marketing je 100% efikasan i među najjeftinijim načinima za prezentaciju usluga, proizvoda, ideja, raznih projekta, Web sajtova, osoba ili djelatnosti.

Kako je upotreba E-maila široko rasprostranjena i dostupna svima, E-mail, kao glavni činilac E-mail Marketinga predstavlja idealno rješenje za promociju. Zahvaljujući najnovijim tehnologijama, E-mail, se pored standardnog tekst formata, može slati i kao kompleksno dizajnirano rješenje sa ciljem da vizuelno što bolje predstavi informacije, proizvod ili uslugu korisniku.

Naravno, jedna od najvećih prednosti E-mail Marketinga je mali finansijski budžet potreban za pokretanje jedne E-mail Marketing kampanje, pogotovo ako se on uporedi sa tradicionalnim vidovima reklamiranja. E-mail marketing je idealan za:

 • poslovanja koja imaju proizvod ili uslugu;
 • poslovanja koja žele da informativno obavještavaju svoje korisnike/klijente;
 • poslovanja koja žele da održavaju stalan kontakt sa korisnicima/klijentima;
 • poslovanja koja žele da promovišu nove proizvodne linije, usluge ili aktivnosti.

Posjedovanje liste E-mail adresa Vaših korisnika/klijenata je ključni preduslov za kreiranje E-mail kampanja. Mailing lista, u slučaju Internet Marketinga, je lista ljudi koji su se prijavili da žele da primaju newslettere od Vaše kompanije/organizacije/udruženja, koji se tiču informacija koje pružate, a korisne su za Vaše korisnike/klijente.

Šta Vam ja nudim? - Kreiranje strategije E-mail oglašavanja tako što:

 • istražujem tržište;
 • pronalazim odgovarajuću ciljnu populaciju;
 • ističem prednosti u odnosu na konkurenciju;
 • kreiram segmentiranu Mailing listu;
 • kreiram i dizajniram newslettere;
 • vodim kampanju;
 • optimizujem kampanju u skladu sa praćenim rezultatima;
 • optimizujem strategiju nastupa u skladu sa rezultatima i
 • izrađujem detaljne mjesečne izvještaje.

Zainteresovani?

Za sve dodatne informacije budite slobodni da me kontaktirate.