Web dizajn, kao veoma dinamična oblast kreativnog digitalnog stvaralaštva na Internetu, zahtjeva stalno učenje, unapređivanje sopstvenih znanja i vještina te posvećen rad. Svaki novi projekat/Web sajt donosi svoje specifičnosti i nove spoznaje o raznim oblastima što je za mene izuzetno zanimljivo, privlačno i daje mi stalnu motivaciju za učenjem i napredovanjem. Za kvalitetnu i sveobuhvatnu Internet prezentaciju Vaših proizvoda, usluga ili aktivnosti, Web sajt je jedan od najznačajnijih elemenata. Vaši zahtjevi intergisani sa mojim znanjima, iskustvima, posvećenom radu i stalnom željom za napredovanjem garantovano daju odličan rezultat!

Izrada & Održavanje & Ažuriranje Web sajtova

Za kvalitetnu i sveobuhvatnu Internet prezentaciju Vaših proizvoda, usluga ili aktivnosti, Web sajt je jedan od najznačajnijih elemenata. Vaši zahtjevi intergisani sa mojim znanjima, iskustvima, posvećenom radu i stalnom željom za napredovanjem i spoznajama novih oblasti garantovano daju odličan rezultat!

Izrada Web sajta

Jedan od ključnih koraka na veoma dugom putu ka uspjehu jeste izrada kvalitetnog Web sajta prilagođenog mobilnim uređajima uz upotrebu najaktuelnijih standarda i alata u svijetu Web dizajna.

Responsivni dizajn Web sajta

Statistički podaci govore da više od 60% korisnika Internet pretražuje sa mobilnog telefona. Responsivni dizajn podrazumijeva mogućnost prilagođavanja Web sajta rezoluciji ekrana bilo kojeg uređaja koji posjetilac sajta koristi.

Održavanje & ažuriranje Web sajta

Ukoliko želite da Vaš Web sajt bude posjećen, privlačan, siguran i uvijek dostupan, potrebno je da se redovno ažurira novim podacima i aktivno održava sa najnovijim sigurnosnim preporukama.

SEO Optimizacija Web sajta

Predstavlja skup složenih alata kako bi Vaš Web sajt bio bolje pozicioniran na Google pretraživaču i da bude pronađen kako po svom nazivu, tako i po ključnim riječima koji ga opisuju.